Rigó Noémi

2014-ben szereztem meg a diplomámat az ELTE-TÓK tanító szakán, német műveltség területen. Ezt követően öt évet Frankfurtban éltem. A megszerzett tudásomat tovább kamatoztatva részt vettem a Lingua Hungarica Egyesület óvodai és iskolai foglalkozásain, ahol legfőbb célunk az anyanyelvünk művelése, hagyományaink átadása volt a kint élő magyar gyermekek számara. A külföldön töltött évek soràn betekintést nyertem a németországi kisgyermek nevelésbe, képzéseken, előadásokon vehettem részt. Értékes tapasztalatokkal gazdagodtam a különböző korosztályú gyermekekkel való munkáim során.

Tanulmányaimat folytatva 2018-ban részt vettem a Komplex Mozgásterápia képzésen, melynek célja a tanulási nehézségek megelőzése és oldása. 2019-ben tettem le a szakvizsgámat, mint fejlesztőpedagógus. A kétéves képzés alatt lehetőségem nyílt megtanulni, hogyan kell egyéni vizsgálatokat végezni, egyéni fejlesztésiterveket elkészíteni szakvélemény vagy saját vizsgálatokat alapján, és hogyan nyújthatunk a gyermekek számára hatékony komplex egyéni- vagy csoportos fejlesztést. 2020-ban megismerkedtem a 3labdás zsonglőrtechnika megelőző és terápiás hatásával, mely ajánlott a tanulási-, figyelem-, kontrollzavar és hiperaktivitás esetén. 2021-ben elsajátítottam a Mozgáskotta módszerét, elvégeztem a Dyscalculine Programot, mellyel a matematikai nehézségekkel küzdő gyermekeknek tudok hatékony segítséget nyújtani. Részt vettem a GMP-GOH beszédpercepciós és diagnosztika és terápia képzésen, mely vizsgálat segít feltárni a beszédészlelési és beszédértési elmaradásokat, zavarokat. Valamint a Játékos Agyintegráció csoportvezetői és az Aktív Poharak a fejlesztésben módszertanával bővült a tudásom.

Az elvégzett képzésekben egy közös biztos van: mindegyik játékos és (siker)élmény alapon közelíti meg a gyermekek képességeinek megsegítését, fejlesztését, motiválását. Mely nagyban meghatározza a hozzáállásukat a problémákhoz, feladatokhoz, tanuláshoz, ezáltal az önértékelésükhez.

Az egyik legfontosabb tényezőnek tartom a tanítás-tanulás folyamatában az élményszerzést, mely nemcsak motiválóan hat a gyermekekre, hanem nagyban meghatározza a hosszútávú hozzáállásukat a tanuláshoz. Ebben a folyamatban kiemelten fontos az iskolába lépést követő első időszak. Hiszem, hogy ha az óvodás gyermek élményekkel kezdheti el az iskolát, sikerei lesznek. Ehhez azonban szükséges a jól megalapozott részképességek és az érzelmi stabilitás. Ezeket a képességeket az Iskolaelőkészítő foglalkozások alatt MEsékkel, MOzgással és sok-sok Játékkal támogatjuk meg a MEMOJ-fejlesztőkuckóban. Így a gyermekeket biztonsággal indíthatjuk el a tanulás útján, hogy további sikerekben és élményekben lehessen részük a tanulmányaik során.