Képességfejlesztő foglalkozások


A fejlesztő pedagógus feladata a gyerekek átlag alatti képességeinek fejlesztése játékosan, amely elősegíti az átlagos szintekhez való felzárkózást. Fejlesztő pedagógusunk azokkal a gyerekekkel foglalkozik, akik valamelyik, az olvasás, írás, számolás elsajátításához szükséges részképesség zavarral küzdenek. A fejlesztés gazdag játékkészlettel, fejlesztő eszközökkel folyik.

Szűrővizsgálat:

A vizsgálat megpróbálja valamennyi részterületet felölelni, amelyek elmaradása a későbbiekben nehézséget okozhat az iskolában.
 • Általános tájékozottság
 • Nagymozgások
 • Finommozgások
 • Nyelvi terület (beszédkészség, szókincs, beszédészlelés, beszédértés, verbális emlékezet)
 • Vizuális észlelés (alak-háttér, alakállandóság, azonosság-különbség, vizuális emlékezet)
 • Testséma, téri tájékozódás
 • Matematika (számlálás, számfogalom, relációs fogalmak, egyszerű műveletek)

Részképességek

 • nagymozgás
 • percepció
 • finommotorika
 • testséma
 • téri tájékozódás
 • figyelemkoncentráció
 • emlékezet

Elérhetőségek

SUPREMUS Kft.
cím:
2119 Pécel
József Attila u. 28./b
telefonszám:
+36 20 3111 441
e-mail:

Térkép

Időpont-egyeztetés

telefonszám:
+36 20 3111 441
e-mail: