Logopédia


Logopédiai szűrés:

a beszédhibás gyermekek beszédállapotának feltérképezése (megkésett beszédfejlődés vizsgálata, pöszeség vizsgálata, GOH és GMP vizsgálatok, diszlexia prevenciós vizsgálat)

Megkésett / akadályozott beszédfejlődés terápiája:

a beszédfejlődésükben késést mutató gyermekek komplex logopédiai terápiája játékos formában (beszédindítás, nyelvtani szerkezetek kiépítése, artikuláció fejlesztése)

Pöszeség terápia:

a helyesen képzett hangok kialakítása óvodáskorú gyermekeknél 5 éves kortól (pöszeség vizsgálata 4 éves kortól, tanácsadás 3 éves kortól)

Beszédészlelés és beszédértés terápiája:

gyermeke nehezen érti a hozzá intézett beszédet; nehezen vagy hibásan tanulja meg a gyermekverseket, mondókákat? a háttérben beszédészlelési, beszédmegértési problémák állhatnak, melyek későbbiekben az iskolai tanulás alkalmával szövegértési nehézséget eredményezhetnek

Diszlexia prevenció:

iskolára való felkészítés, részképesség fejlesztés; a gyermekek részképességeinek fejlesztése, megerősítése az iskolai előmenetel sikeressége érdekében

Tanácsadás:

  • 0-18 éves korig a kisgyermekek beszédfejlődésében eltérést tapasztaló szülőknek segítségnyújtás a megfelelő kapcsolat megtalálásához (hallásvizsgálat, gégészet, nevelési tanácsadó, beszédvizsgáló bizottság, logopédiai óvoda és iskola, felülvizsgálati kérelmek)
  • nem beszélő kisgyermekek esetén otthoni teendők megbeszélése
  • artikulációs problémák esetén az 5 éves kor előtti teendők kijelölése
  • szakértői vélemények értelmezése

Elérhetőségek

SUPREMUS Kft.
cím:
2119 Pécel
József Attila u. 28./b
telefonszám:
+36 20 3111 441
e-mail:

Térkép

Időpont-egyeztetés

telefonszám:
+36 20 3111 441
e-mail: