T S M T


Egy tervezett gyakorlatsort jelent, amit a terapeuta irányításával, időnkénti ellenőrzéssel a család otthon végez. Ezzel az intenzív gyakorlással tudunk jelentős fejlődést elérni, a gyermeket felzárkóztatni.

Egyéni TSMT


A TSMT módszer hasznos eszköz a mozgáskoordinációs nehézségeket, értelmi akadályozottságot, autisztikus jellemzőket, eltérő fejlődésmenetet, megkésett pszichomotoros, illetve beszédfejlődést mutató, hiperaktív, figyelemzavaros, tanulási, megértési- és beilleszkedési nehézségekkel küzdő (és/vagy hátrányos szociokulturális környezetben felnövő) gyermekek fejlesztésében, oktatásában. A terápiát minden esetben egy vizsgálat előzi meg, ami az anamnézis felvételéből és a gyermek állapotának felméréséből áll.

A felmérés eredménye alapján döntjük el, hogy a gyermek egyéni,vagy csoportos terápiában részesül.

Az egyéni TSMT lényege, hogy otthon végezhető, egyéni fejlődést elősegítő feladatsort állítunk össze a gyermek részére, melyet otthonában, szüleivel végez. Szükség esetén a fejlesztő feladatok végzését átvállaljuk. Körülbelül havonta egy alkalommal szükséges a tréning kontrollvizsgálatán részt venni, a feladatsor átírására kb. 2 havonta kerülhet sor.

Csoportos TSMT


Csoportos terápiát javaslunk általában heti 2 alkalommal azoknak a gyerekeknek, akiknek a vizsgálati eredménye a veszélyeztetett övezetbe esik, illetve a figyelem, az irányíthatóság, a feladattudat és a tanulás terén gyengébben teljesítenek kortársaiknál, valamint az egyéni terápia hatására csoportéretté válnak.

Feladatainkat a fokozatos nehezedés és terhelés elve alapján folyamatosan építjük be a tréningekbe. A TSMT-II-tréningeken sok eszközt alkalmazunk, melyeken változatos mozgásformákat végeznek a gyerekek.

A tervszerűen felépített mozgásanyag célja:

 • kóros testtartások, reflexek, együttmozgások leépítése;
 • poszturális szabályozás érése;
 • ontogenetikus fejlődésmenet előkészítése, megerősítése (fejkontroll, törzskontroll, kitámasztás, gurulás, kúszás, mászás...);
 • izomtónus szabályozás;
 • ko-kontrakciós készség, agonista-antagonista izomhasználat javítása,
 • azonos oldali kéz, törzs, láb mozgásainak összehangolása;
 • bilaterális motoros koordináció fejlesztése (két féloldal összehangolt működése);
 • motoros automatizmusok kialakítása, erre ráépítve az egyidejű többcsatornás figyelmet igénylő, fiziológiás együttmozgások kialakítása;
 • szemmozgások (szemkontaktus, tárgyfixálás, vizuális követés, illetve szem-kéz, szem-láb koordináció javítása);
 • figyelem és koncentráció képességének javítása;
 • testvázlat, ritmusérzék, térbeli tájékozódás fejlesztése;
 • kézmozgások, finommanipuláció fejlesztés;
 • beszéd indítása, beszédmotorika, beszédértés fejlesztése, emlékezet (rövid, hosszú idejű) javítása, asszociációs folyamatok kialakulásának, ok-okozati összefüggések felismerésének fejlesztése.

Elérhetőségek

SUPREMUS Kft.
cím:
2119 Pécel
József Attila u. 28./b
telefonszám:
+36 20 3111 441
e-mail:

Térkép

Időpont-egyeztetés

telefonszám:
+36 20 3111 441
e-mail: