TSMT Egyéni torna

A vizsgálatokon látható, illetve a gyermek viselkedésében, tüneteiben tapasztalható problémák határozzák meg a gyermek egyéni terápiájának céljait, illetve jelölik ki az ehhez használható mozgásos feladatokat. A terapeuta összeállítja a gyermek egyéni feladatait, amelyet írásban, és rajzban is rögzít és a szülőnek átad. Az első találkozó alkalmával a terapeuta bemutatja a feladatokat, azok helyes kivitelezését, és elmondja az adott feladat céljait. A szülők a terapeuta által meghatározott heti ismétlésszámban otthon tornáznak a gyermekkel. Előre megbeszélt időpontban történik mindig az összeállított feladatsor kontrollja, amikor az eredeti tornasorban javítás, módosítás, nehezítés, új feladatok hozzátétele történik. A feladatsorok folyamatosan nehezednek, bonyolultabbá válnak. A nehezítések, változtatások üteme, fokozatai is egyénre szabottak.

Célja:

  • az idegrendszer érési folyamatainak beindítása
  • az együttműködés kialakítása
  • a zavaró tünetek csökkentése
  • az adott életkorban elvárható motoros, pszichés-kognitív és szociális teljesítmények elérése
  • a csecsemőkori/primitív reflexprofil integrálása
  • a beszéd és a mozgás szinkronjának kialakítása,
  • felzárkóztatás
  • csoport érettség elérése

Vissza az oldal elejére

TSMT Csoportos torna

Jelentkezéskor minden esetben szenzomotoros felmérést végzünk, ez alapján beszéljük meg a szülőkkel, hogy szükséges-e mozgásfejlesztő tréning, illetve egyéni vagy csoportos formáját javasoljuk. A csoportos torna abban az esetben hasznos, ha a gyermeknek a figyelem, a feladattudat, a tanulás területén van lemaradása a korosztályához képest, de már önállóan képes a feladatok végrehajtására. Vagyis, képes a fejlesztő szakember adott instrukciókat végighallgatni, a feladatokat megpróbálja teljesíteni. A hatékonyság miatt a csoportokba hasonló jellegű problémával kerülnek gyerekek. A létszám általában 6-8 fő, heti 2 alkalommal, hétköznap délután.

A feladatok fokozatosan nehezednek és a terhelés is folyamatosan nő.. A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a dominancia beérését. A feladatsorok javítják a gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését. A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik kommunikációjuk és anyanyelvi készségeik.

Cél, hogy az iskolai, óvodai beválás sikeresebb legyen, a gyerekek könnyebben alkalmazkodjanak a kihívást jelentő helyzetekben, gyorsabban, ügyesebben, kreatívabban oldják meg a felmerülő problémákat. Éljék át, hogy sikeresek, hogy képesek, hogy a gyakorlással egy nehéz feladat is idővel könnyűvé válik.

Vissza az oldal elejére

Baba torna

Ugye, milyen jól esik kicsit kimozdulni, találkozni, tapasztalatot cserélni más édesanyákkal? Ráadáasul ezt egy olyan foglalkozás keretében, ami maximálisan rólad és a kisbabádról szól. Anya és babája ezeken az órákon teljesen összehangolódnak, sok szeretgetés, érintés, masszírozás. Dalok és mondókák kísérnek minden játékos fejlesztő mozdulatot. Megtanulhatod, miket tudtok otthon játszani, ami fejlesztőleg hat kisbabádra. A foglalkozásokon stabil alapokat kaphattok az időben történő mozgásfejlődéshez, az idegrendszer megfelelő éréséhez, a beszédfejlődés kialakulásához. Az órák az első mosolyok és kacajok színtere szokott lenni. :)

Vissza az oldal elejére

Totyogós torna

Kiscsoportos óra. 6 hó - 1,5 éves korban ajánlott, édesanyával együtt végzett torna, rengeteg ölbéli játékkal.

Ebben a korban a gyerekek igazi felfedezők, minden IS érdekli őket. A torna alkalmával rengeteg énekkel, mondókával és tornaeszközzel fognak megismerkedni. A szülők is rengeteg új ötletet kapnak, örökmozgó babájuk "lekötésére". A torna során rengeteg olyan "feladatot" csinálunk, aminek hatására nem csak a mozgásfejlődésben, de az idegrendszer érésében, a finommotorikában és a beszédfejlődésben is eredményeket fogunk elérni, na meg persze hangos kacagásokat! :)

Vissza az oldal elejére